หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 


nav ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น > การอบรม CT : LT หัวข้อเสียงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วันที่ 22-25 เมษายน 2557 > ใบกิจกรรม วัฏจักรการวิจัย
 

ใบกิจกรรม วัฏจักรการวิจัย
     


comment 1 By Kanutta Siripaibool date 2014-04-23 17:04:38 
 
ดาวน์โหลดใบกิจกรรมวัฏจักรการวิจัยได้ที่ >> http://www.mediafire.com/view/6okpz7bgi2 42g0d/2.โครงงาน_และวัฏจักรการวิจัย.pptx


comment 2 By Kanutta Siripaibool date 2014-04-23 18:04:36 
 
http://www.mediafire.com/view/bu1fqdhsm kjyakp/Exp._Card_Carbondioxide.pdf


comment 3 By วันชัย เพชรทิม date 2015-04-28 08:04:00 
 
ครับธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย