หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 


nav ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น > คำถาม-คำตอบ > เด็กฝรั่งทั้งนั้น
 

เด็กฝรั่งทั้งนั้น
     

ทำไมมีแต่ภาพเด็กฝรั่งยิ้มแย้มแจ่มใสประกอบเว็บเท่านั้นคะ

comment 1 By ทองหยิบ เหมือนแก้ว date 2011-07-06 01:07:30 
 
อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือวิทย์อย่างง่ายๆ


comment 2 By 123456 date 2012-05-24 22:05:05 
 
dcdd


comment 3 By นางสุชาฎา บุญรอด date 2016-05-16 22:05:20 
 
ใครจำได้ช่วยกรุณาบอกด้วยว่ารุ่นที่4 รับตราพระราชทาน วันที่เท่าไหร่เดือนอะไร น่าจะเป็นเดือนสิงหาคม ปี58ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย