หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 


nav ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ > บ้านนักวิทยาศาสตร์
 

บ้านนักวิทยาศาสตร์
     

บ้านนักวิทยาศาสตร์บ้านนักวิทยาศาสตร์บ้านนักวิทยาศาสตร์

comment 1 By science date 2010-07-12 17:07:42 
 
little


comment 2 By ทิพย์อาภา อัตโตหิ date 2011-01-12 20:01:12 
 
หยดน้ำหยดสองหยดทุกวัน มันก็เต็มโอ่ง แม้เริ่มเพียงจุด เล็กทักษะวิทยาศาสตร์ต้องเกิด


comment 3 By โรงเรียนสายน้ำทิพย์ date 2012-04-12 01:04:40 
 
การเข้าสู่ระบบค่อนข้างยาก แต่ก็พยายามจน สำเร็จ


comment 4 By โรงเรียนสายน้ำทิพย์ date 2012-04-12 01:04:31 
 
การจะเข้าดูภาพกิจกรรมค่อนข้างซับซ้อนยังไม่ ค่อนเก่งเลยยังไม่สามารถเห็นกิจกรรมของนามมีฯ


comment 5 By โรงเรียนสายน้ำทิพย์ date 2012-04-12 01:04:02 
 
จะร่วม Comments ก็ดูจะยุ่งยาก ถ้าไม่ค่อยเข้าใจ ก็ดูงงๆๆจัง


comment 6 By สุปิยดา เพชรหับ date 2012-07-10 18:07:48 
 
อยากมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์น้อย


comment 7 By อัศรอน รักษ์สุจริต date 2014-09-11 15:09:48 
 
ความลับของฉัน


comment 8 By อัศรอน รักษ์สุจริต date 2014-09-11 15:09:58 
 
ความรักของฉันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ


comment 9 By tharakritta date 2015-10-23 17:10:33 
 
รร.วัดตุ๊กตา


ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย