หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 


nav ห้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น > แลกเปลี่ยนประสบการณ์

Subject Answer View Post by
บ้านนักวิทยาศาสตร์
9 2023 littlescientistshouse
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
0 7608 รุ่งอรุณ สีคุณ
แรงตึงผิว
1 4453 รุ่งอรุณ สีคุณ
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
1 4988 รุ่งอรุณ สีคุณ
1 4280 โรงเรียนเจริญศิลป์
วิดีโอนำเสนอ LN ปี 53
1 1313 Kanutta Siripaibool
2 1087 นายมีธี มุงคุณ
0 591 นางสาวรุ่งทิพย์ แสวงทรัพย์
การทดลองเนินน้ำของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยนางขวัญเรือน หินเธาว์
0 1223 ขวัญเรือน หินเธาว์
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สัปดาห์วิทยาศาสตร์ [บ้านวิทยาศาสตร์น้อย]
0 359 นางสาวปารณีย์ วรสุทธิพิศิษฐ์
2 381 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
0 834 ณัฏฐณิช สะมะจิตร์.
0 236 tharakritta
1 235 tharakritta
ภาพต่อเนื่อง
3 155 โรงเรียนเจริญศิลป์
จำนวนและตัวเลข
0 144 โรงเรียนเจริญศิลป์
จำนวนและตัวเลข
0 151 โรงเรียนเจริญศิลป์
จำนวนและตัวเลข
0 139 โรงเรียนเจริญศิลป์
จำนวนและตัวเลข
0 165 โรงเรียนเจริญศิลป์
0 147 โรงเรียนเจริญศิลป์

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย