หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 

 

FORUM TOPIC ANSWER NEW REPLY
1 3 2014-04-23 17:04
by Kanutta Siripaibool
ร่วมส่งภาพบรรยากาศ ของการจัดงานกลับมาที่โครงการกันนะคะ
84 433 2013-05-22 19:05
by วิชชุดา
ทุกท่านสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หรือมีคลิปวิดีโอใดๆที่หน้าสนใจ สามารถโพสต์ไว้ที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ
26 11 2011-07-02 12:07
by Kanutta Siripaibool
หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ , แจ้งข่าวสารใดๆสามารถโพสต์ไ้วในห้องนี้
9 15 2011-07-06 01:07
by ทองหยิบ เหมือนแก้ว
ทำการทดลองแล้วได้ผลอย่างไร นำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
20 21 2011-01-12 20:01
by ทิพย์อาภา อัตโตหิ
มีการทดลองดีๆนำมาแบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน
2 13 2010-05-25 11:05
by science

 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย