หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
 
 
พิธีรับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2554
 

ภาพบรรยากาศ พิธีรับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2554 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

โดยขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 1,908 โรงเรียนทั่วประเทศ

โดยงานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้ ถ้าขาดบุคลากรจาก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกลุ่มบริษัท บี.กริม


และผู้ใหญ่ใจดีของโครงการ ได้แก่ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด บริษัท เมอร์ค จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher

และต้องขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดูแลเรื่องอาหารและสถานที่ให้กับพิธีฯ ในครั้งนี้ค่ะ

พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ :)

 
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย