หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
 
 
เยี่ยมเยี่ยนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เยอรมนี (2/2)
 

Guten Tag!! กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ครั้งนี้ทีมงานบ้านนักวิทย์ก็มีภาพบรรยากาศ ที่ทีมงานและคณะวิทยากรหลัก เดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรม ที่ มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher, Berlin, Germany จากที่คราวที่แล้วทีมเยอรมนีได้มาเยี่ยมเราเมื่อปลายปีที่แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ทีมไทยได้ไปดูการทำงานของทีมเยอรมนีกันบ้างค่ะ

โดย ทริปนี้ นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. อ.ดวงสมร คล่องสารา รองผอ. สสวท. อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ สวทช. อ.รักชนก บุตตะโยธี อพวช. ดร.สมปราถนา วงศ์บุญหนัก มศว คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา นานมีบุ๊คส์ และคุณคาโรลีน ลิงค์ บี.กริมกรู๊ป

ซึ่งการดูงานครั้งนี้ เราก็ได้นำรูปแบบการอบรม การเรียนการสอน การทดลองใหม่ๆ กลับมาเพียบเลยค่ะ ติดตามกันได้ในงานมหกรรมวิทย์ 55 นี้นะคะ!!

 
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย