หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นานมีบุ๊คส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2554
 

ภาพบรรยากาศงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2554 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ วันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 ณ ไบเทคบางนา


โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้นำเครือข่ายมาเป็นผู้นำกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 6-7 ส.ค. 54          ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: สวทช.

วันที่ 8 และ 10 ส.ค. 54    ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: สสวท.

วันที่ 11-12 ส.ค. 54       ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: นานมีบุ๊คส์

วันที่ 13-14 ส.ค. 54       ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: อพวช.

วันที่ 15-16 ส.ค. 54       ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: มศว/น่าน

วันที่ 17 ส.ค. 54            ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: อพวช.

วันที่ 18-19 ส.ค. 54       ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: บี.กริม และ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

วันที่ 20-21 ส.ค. 54       ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


โดยมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมการทดลอง 2,000 กว่าคน ตลอดทั้งงาน


 
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารออมสิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  B.Grimm สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซีเมนส์ ประเทศไทย Haus der kleinen Forsche
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย